wkła|d

wkła|d
m (G wkładu) 1. (udział finansowy, materialny) contribution; (materiałowy, informacyjny) input
- wnieść spory/minimalny wkład w gotówce/naturze to make a considerable/minimal contribution in cash/kind
2. sgt (współudział) contribution, input
- twój/jego wkład pracy your/his contribution a. input of work
- mieć a. wnieść (swój) wkład w rozwój nauki/w utrzymanie pokoju na świecie to make one’s contribution to the development of science/to world peace
- niewielki wkład uczniów w przygotowanie zawodów sportowych small contribution on the part of pupils to the organization of a sports event
3. Fin. (w banku) deposit
- wkład terminowy/na żądanie a time/sight a. demand deposit
- wycofać wkład to withdraw one’s deposit
4. (do ołówka) (pencil) lead; (do długopisu) refill; (do wiecznego pióra) (ink) cartridge
- □ wkład bankowy Fin. bank deposit

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • WKLA — Infobox Radio station name = WKLA city = Ludington, Michigan area = [http://www.radio locator.com/cgi bin/pat?call=WKLA service=AM status=L hours=U] branding = TalkRadio 1450 slogan = airdate = October 8, 1944 frequency = 1450 kHz format = Talk… …   Wikipedia

  • WKLA — * AM 1450, FM 106.3 Ludington, Michigan (Community » Radio Stations) …   Abbreviations dictionary

  • Lake Michigan Broadcasting — Lake Michigan Broadcasting, Inc. is a broadcasting entity based out of Ludington, Michigan. The company owns and operates five radio stations in West Michigan including WKLA AM Ludington, WKLA FM Ludington, WMTE AM Manistee, WMTE FM Manistee and… …   Wikipedia

  • Ludington, Michigan — Infobox Settlement official name = Ludington, Michigan settlement type = City nickname = motto = imagesize = image caption = image imagesize = image caption = image mapsize = 250px map caption = Location of Ludington, Michigan mapsize1 = map… …   Wikipedia

  • Little Sable Point Light — Infobox Lighthouse caption = Listed in National Register of Historic Places location = Ten miles South of Pentwater, Michigan coordinates = coord|43|39|6|N|86|32|20|W|region:US type:landmark yearbuilt = Tower, 1874 yearlit = 1874 [… …   Wikipedia

  • Northern Michigan — This article is about the region. For the university, see Northern Michigan University. Northern Michigan Northern Lower Michigan Lower Peninsula of Michigan …   Wikipedia

  • WNMC-FM — Infobox Radio station name = WNMC FM city = Traverse City, Michigan area = branding = slogan = Small Town Station, World Class Radio airdate = 1967 frequency = 90.7 MHz format = Public: Variety haat = erp = 600 watts class = A callsign meaning =… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”